Naturalea ha guanyat el Premi Europeu de Bioenginyeria del Paisatge ECOMEDBIO EFIB a la millor actuació executada amb tècniques de bioenginyeria

Naturalea ha guanyat el Premi Europeu de Bioenginyeria del Paisatge ECOMEDBIO EFIB a la millor actuació executada amb tècniques de bioenginyeria.

El “Camí del Bosc”, ubicat al Cementiri Metropolità de Roques Blanques del Papiol (Barcelona) és el projecte pel qual Naturalea ha rebut el Premi Europeu de Bioenginyeria del Paisatge ECOMEDBIO EFIB a la millor actuació executada amb tècniques de bioenginyeria del paisatge.

Naturalea va col·laborar amb Batlle i Roig Arquitectura en el projecte i posteriorment va dur a terme l’execució premiada: un entramat Krainer de 95m de longitud.

El “Camí del Bosc” consisteix en una agrupació de sepultures que permet enterrar urnes biodegradables de fusta natural amb les cendres dels difunts al cementiri de Roques Blanques, que redefineix el model tradicional d’enterraments i incineracions, aplicant criteris respectuosos amb el medi ambient, utilitzant solucions constructives innovadores i garantint una actuació sostenible i integrada dins del Parc Natural de Collserola.