“Les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS), una solució per a viure sense destruir”

Article del nostre director tècnic, Albert Sorolla, recentment publicat a L’Atzavara, revista de divulgació científica editada conjuntament per La Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró, i que té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans.

>Veure l’article