Naturalea s’ha incorporat a l’Associació Catalana per al Foment de la Economia del Bé Comú (ACEBC)

L’Economia del Bé Comú és un moviment social que es va iniciar a Àustria al 2009 impulsat per Christian Felber i que pretén canviar la societat mitjançant un canvi en el model econòmic, orientant-lo cap al bé comú i de tots els individus, enfront al bé individual i el lucre per el lucre.
El model econòmic actual només té en compte indicadors monetaris, deixant fora qualsevol indicador que tingui en compte factors humans com la dignitat humana, la solidaritat i justícia, la sostenibilitat mediambiental, la transparència i participació democrática i i un llarg etcètera.

Actualment estem realitzan l’informe inicial on es documenta l’activitat de l’empresa i el grau de compromís actiu amb varis temes relacionats amb l’Economia del Bé Comú.

Més informació a la pàgina web