El projecte del Camí del Bosc al Cementiri de Roques Blanques, de Batlleiroig Arquitectura, ha sigut guardonat amb l’accèssit als Premis Bioconstrucció de Catalunya

Naturalea va col·laborar en el disseny i posteriorment va executar l’entramat de paret doble tipus Krainer de més de 300m.l protagonista d’aquesta intervenció. Possiblement i pel que sabem, es tracti del Krainer més llarg que mai s’ha construït a Europa.

‘El Camí del Bosc’ és una agrupació de sepultures al cementiri de Roques Blanques que redefineix el model tradicional d’enterraments i incineracions, tot aplicant criteris respectuosos amb el medi ambient i integrant-lo dins del Parc Natural de Collserola.

El Krainer és una estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs que formen una càmera, que s’omple de terra, en la que es planten estaques vives o planta en contenidor, una tècnica que a Naturalea utilitzem des de fa més de 25 anys per estabilitzar talussos fluvials com a mur de contenció.

En aquest cas i per impedir que la terra sigui rentada mentre es desenvolupa la massa d’arrels, al frontal s’hi van col·locar rotllos de fibra de coco d’alta densitat. Aquests rotllos substitueixen les feixines dels entramats estàndards i afavoreixen la humitat per al desenvolupament de les plantes.

Una técnica que es va adaptar a l’entorn amb un doble objectiu, d’una banda, la revegetació amb espècies vegetals seleccionades per crear un espai apropiat per atreure papallones i afavorir la seva estada i, d’altra, la inhumació de cendres adequada i controlada en un espai específic per a això, amb la possibilitat d’obtenir sepultura en tombes enterrades en un entorn natural cuidat.