Des de l’any 2012 el GOB Menorca i Naturalea treballem per divulgar i construir sistemes de depuració natural amb aiguamolls artificials

Amb l’assessorament tècnic de Naturalea, el GOB Menorca ha executat o assessorat en la creació d’una trentena de depuradores a dia d’avui, d’una forma econòmica aprofitant tots aquells recursos materials que els propis propietaris poden oferir.

La majoria de depuradores són en cases unifamiliars aïllades, tot i que també se n’ha construït per a cases de colònies o hostals.