FaceBook Twitter
Subscriviu-vos al nostre butlletí:
Castellano - Català - English
Bioenginyeria i paisatge
Solucions executives i assessorament
Foto capçalera 1
 
Foto capçalera 2
 
Foto capçalera 3
 
El projecte ECOMED
Hem assistit a la tercera reunió de seguiment d'aquest projecte europeu que té l'objectiu de generar un programa teòric i pràctic per al procés d'especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani.
El projecte NANOREM
Informe de mostreig dels treballs que s'estan desenvolupant a l'Urban River Lab en el marc del projecte NANOREM.
El projecte HypoTRAIN
Seguim treballant en el darrer tram del projecte de recerca europeu HypoTRAIN que ens permetrà conèixer millor l’acció de les plantes en la biodegradació dels fàrmacs, cada dia més presents a les aigües residuals.
El projecte HiFreq
Estem estudiant, amb la col·laboració de la Universitat de Birmingham (UK), la capacitat de diferents materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l'aigua.
Estudi per al tractament d'escorrentius vessats sense tractament en aparcaments a cel obert
Treballs que s'estan desenvolupant a l'Urban River Lab en el marc del projecte NANOREM, projecte de recerca internacional i multidisciplinari dins la línia de les Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF).
Estudi de la potencialitat de materials utilitzats en bioenginyeria del paisatge per a reduir la càrrega de nitrats i fosfats a l'aigua en el projecte HiFreq
En el marc del projecte europeu HiFreq, Naturalea està col·laborant amb la Universitat de Birmingham (UK) en un projecte de recerca que estudia la capacitat potencial d'alguns materials utilitzats en tècniques de bioenginyeria del paisatge per a reduir la concentració de nitrats i fosfats a l’aigua. Actualment estem en la fase de preparació del disseny i del set experimental d'aquest experiment que es durà a terme a l’EcoLab (Environmental Change Outdoor Lab) de la Universitat de Birmingham.
Article publicat a la revista Science of the Total Environment
Science of the Total Environment STOTEN és una reconeguda revista internacional d'investigació científica sobre el medi ambient i la seva relació amb la humanitat, on s’hi publiquen articles seleccionats originals de recerca.
Recentment s’ha publicat un article basat en uns treballs duts a terme a l'Urban River Lab (URL) amb la participació de Naturalea.
Darrer tram del projecte HypoTRAIN
Encetem el darrer tram del projecte europeu HypoTRAIN de la línia dels Marie Curie Actions ITN finançats per la UE en el que es treballa per entendre les condicions que les plantes halòfites creen en relació a la seva capacitat de bioremediació.
Naturalea forma part del projecte Europeu ECOMED "Specialisation Process for the Ecoengineering Sector in the Mediterranean Environment"
La bioenginyeria del paisatge és una disciplina tècnica i científica que combina la tecnologia i la biologia amb l'ús divers de les plantes i altres materials derivats de les mateixes aprofitant al màxim la topografia, el sòl i el microclima existents, i amb objectius estructurals i conseqüentment paisatgístics.

L'objectiu d'aquest projecte és generar un programa teòric i pràctic específic pel sector, essencial per al procés d'especialització de la bioenginyeria del paisatge en àmbit mediterrani. Així mateix, desenvolupar conjuntament un pla d'interacció a llarg termini entre els actors del sector de la bioenginyeria i oferir un programa de cursos de formació tecnològica centrats en la bioenginyeria del sòl i fluvial, l'avaluació de riscos i la selecció de tècniques per a l'entorn Mediterrani. Aquest nou pla d'estudis es generarà durant l'aplicació de l'estratègia a llarg termini de la proposta "Procés d'especialització per al sector de la Bioenginyeria del paisatge en l'ambient mediterrani (ECOMED)".

En aquest projecte, que es durà a terme durant els anys 2017 i 2018, hi participem 14 socis: 5 universitats, 1 centre de recerca, 1 institut tècnic i 7 empreses especialitzades procedents de 8 països (Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Regne Unit, Turquia i Macedònia):
Technical University of Madrid (ES), Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi (IT), Technologiko Ekpedeftiko Idrima (EL), Universidade de Evora (PT), Istanbul Universitesi (TU), The Glasgow Caledonian University (UK), Institut National de la Recherche Agronomique (FR), Jemmduild (IT), Sangalli Coronel y Asociados (ES), EcoSalix (PT), Naturalea (ES), Astrolabe Engineering (EL), I.C.E. Ingénieur-Comseil en Environnement-Klaus Peklo (FR) i GEING Krebs und Kiefer International & others (MK).
Articles de Guillermo Tardío publicats a la Ecological Engineering Journal
Us mostrem els enllaços a dos articles de Guillermo Tardío (Enginyer de Monts i membre de la junta de l'AEIP) publicats a la Ecological Engineering Journal (revista científica de rellevància en el nostre sector) que serveixen per millorar el disseny i el càlcul d'obres que incloguin l'enfocament de la bioenginyeria del paisatge.

1 · "Implementation of eco-engineering design into existing slope stability design practices"

2 · "Method for synchronisation of soil and root behaviour for assessment of stability of vegetated slopes".
Metodologia d'integració de l'anàlisi d'erosió de llit i marges amb l'anàlisi d'estabilitat de talussos
Metodologia d'integració de l'anàlisi d'erosió de llit i marges amb l'anàlisi d'estabilitat de talussos. Aplicacions a l'enginyeria i restauració fluvial.

Interessant article de Guillermo Tardío, Enginyer forestal, sobre l'estabilitat dels marges dels rius en què es proposa una metodologia que incorpora els principals paràmetres que regeixen aquest procés: erosió, flux subsuperficial i anàlisi d'estabilitat, i possibilita avançar en el coneixement dels factors i les condicions que determinen una correcta selecció de les diferents tècniques de protecció i estabilització de les ribes incloent les tècniques de bioenginyeria.
Estudi "Influència de l'EDAR en la capacitat autodepurativa de la riera de Cànoves i propostes de millora"
Una de les causes més comunes de la degradació de la qualitat de l’aigua en els ecosistemes fluvials són els efluents d’aigües residuals urbanes.
En aquest treball realitzat per Marta Tobella juntament amb el Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, s’ha avaluat l’efecte d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) en la capacitat d’autodepuració i en la qualitat de la comunitat bentònica d’un tram situat aigües avall de l’EDAR i s’ha comparat amb un tram situat aigües amunt i un tram de referencia. També s'ha proposat l’ús de tècniques de bioenginyeria per a la restauració i millora de l’activitat biològica d’aquests ecosistemes.
Naturalea forma part del projecte Europeu HypoTRAIN (Marie Curie EU project)
HypoTRAIN: A training network for enhancing the understanding of complex physical, chemical and biological process interactions in hyporheic zones.

Naturalea is part of the European project Hypotrain (Marie Curie EU project), led by the IGB (Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries) in Berlin.

Naturalea is the only company involved, the rest are research centers and universities in Sweden, Germany, Britain and Switzerland.
Estudi experimental sobre la influència de deflectors fluvials en la retenció de nutrients.
En aquest treball s’examina l’efecte dels deflectors, tant orgànics com inerts, sobre la retenció hidràulica transitòria i l’assimilació de nutrients.
Avaluació del sistema radicular dels helòfits. Resistència i capacitat de creixement en rolls vegetalitzats.
Estudi hidràulic del comportament dels gabions flexibles laminars
Helophyte impacts on the response of hyporheic invertebrate communities to inundation events in intermittent streams
The inundation experiments for this study were conducted at the Urban River Lab (URL) experimental research facility in the proximity of Montornés del Vallés, Barcelona.
NATURALEA      Terra Alta, 51      Pol. Industrial Can Carner      08211-Castellar del Vallès (Barcelona)      info@naturalea.eu      tel: (+34) 937 301 632